Nurdiana, Ovie Lestya, Menap, Sismulyanto, Sri Sugianti, Nova Budiharjo, Mursaka, and Yahya Ulumuddin. 2021. “The Effect of Breastfeeding Technique Demonstration Methods on Baby Weight”. Medico Legal Update 21 (3):454-57. https://doi.org/10.37506/mlu.v21i3.3030.